Daniel Dennett: Is Science Showing That We Don't Have Free Will?

Daniel Dennett: Is Science Showing That We Don't Have Free Will?

Daniel Dennett: Is Science Showing That We Don't Have Free Will?

Synopse

Záznam přednášky amerického fi lozofa a kognitivního vědce Daniela Dennetta na Univerzitě v Edinburghu o možné kompatibilitě determinismu a svobodné vůle.

 
Ročník festivalu: 2015
Sekce: Laboratorium, Film a filozofie

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více