Život ztroskotá třikrát, vzchopí se sedmkrát a devětkrát zakolísá...

vie sombre trois fois, se releve sept, et neuf fois flotte a la dérive…

Life Sinks Three Times, Rises Seven and Nine Times Floats Adrift…

  • Xuân-Lan Guyot
  • Francie
  • 2009, 48 min
Jazyk: vietnamština
Synopse

1 Vietnam 2 rodinná paměť 3 úcta k tradici 4 pozůstatky a mentalita společenství 5 příběh ženy, které vzali dítě 6 jakmile vykopeš kosti, tak vykopeš obrazy 7 vymezený čas člověka zachycený omezeným časem filmu 8 seškrabávat hlínu z kostí znamená porozumět svým kořenům 9 závazek, který určuje vnitřní i vnější vztahy sociálních skupin 10 exhumace času i prostoru, víry, tělesnosti, dětství, stáří a smrti

V duchu tradice musejí potomci vykopat kosti své babičky, aby je mohli očistit, než je odvezou do rodné vsi - nakládání s pozůstatky člověka se stává příležitostí k rozjímání o příběhu v dějinách.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2010
Sekce: Divoké myšlení
Projekční formát: HDTV (HDCam)
Jazyk titulků: angličtina

STAŇTE SE DOC.MANEM

Podpořte ji.hlavský festival a staňte se Doc.Manem!

Více