Mark

Jazyk: angličtina
Synopse

1 přítel 2 software osudu 3 rozhodnutí spáchat sebevraždu 4 žít (touha, láska, tvorba) 5 útržky filmů, rozhovory s přáteli 6 imaginace obrazů, vyvolaná jejich vzájemnými dotyky 7 objekty a těla jako by ztrácely tíži 8 asociativní mozaika zachycuje stopy, které zůstanou po člověku 9 vztah mezi vnější skutečností a vyšší realitou vnitřního světa 10 střihová skladba jako pomezí reality a snu, života a smrti

Elegická filmová kompozice, složená z obrazů pozůstalých po životě, je režisérovou poctou mrtvému příteli a spolupracovníkovi, střihači Marku Karbusickému.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2010
Sekce: Zvláštní uvedení
Projekční formát: BetaSP NTSC

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více