Přikázané uvolnění. Motiv skupinové terapie a cvičení v dílech současných umělců

Přikázané uvolnění. Motiv skupinové terapie a cvičení v dílech současných umělců

Release on Command: The theme of group therapy and exercise in the works of contemporary artists.

  • 0, 90 min
Jazyk: čeština, angličtina
Synopse
Fascinace: Exprmntl.cz - Mimo soutěž

Společným jmenovatelem představených videí je motiv terapeutického či relaxačního cvičení, jehož cílem je uvolnění duševního i tělesného napětí. Ve všech těchto pracích je ovšem možné zároveň sledovat kritický osten, který je vybroušen frustracemi člověka v dnešním světě – ať už se týkají politiky, mezilidského soužití nebo pracovních tlaků. Přenesením vybraných videí z galerijního kontextu do prostředí kina dochází k proměně diváckého zážitku: Divák je se snímky konfrontován naléhavěji, i u něj dochází k budování napětí a uvolnění a potažmo vcítění do sledovaného.

Pásmo vzniklo ve spolupráci se Společností Jindřicha Chalupeckého.
Kurátorsky připravila Tereza Jindrová (Společnost Jindřicha Chalupeckého) jako součást výzkumu k připravované výstavě Healing, věnující se tématu zdraví v současném umění.

Prezentovaná díla:

Migra jóga / Migra Yoga
Česká republika, 2012, 10 min.
Režie: Markéta Magidová

Prvotní promluva / Primal Speech
Spojené státy americké, 2016, 12min.
Režie: Liz Magic Laser

Někdy se cítí skoro šťastně / Sometimes They Almost Feel Happy
Česká republika, 2015, 9 min.
Režie: Barbora Kleinhamplová

Společně 2017 / Together 2017
Spojené království, 2017, 10 min.
Režie: Lucy Beech & Edward Thomasson

Dvě minuty / Two Minutes
Česká republika, 2016, 6 min.
Režie: Jakub Jansa

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2017
Sekce: Fascinace: Exprmntl.cz, Workshops
Uvedení:
28.10.2017Dukla Edison 20:00

STAŇTE SE DOC.MANEM

Podpořte ji.hlavský festival a staňte se Doc.Manem!

Více