Andrea Paganini: Jean Rouch, dokončený a nedokončený

Andrea Paganini: Jean Rouch, l’achevé et l’inachevé

Andrea Paganini: Jean Rouch, Complete and Incomplete

  • 0, 120 min
Jazyk: francouzština
Synopse

Cílem tohoto bloku bude ukázat, jakou roli v díle Jeana Rouche hrají jeho nedokončené filmy, které jsou ale výsledkem tvůrčího vývoje a proměnlivé vize autora, pro nějž opus (tedy dílo) nebylo nikdy uzavřenou entitou ale work in progress (dílem ve vývoji)... Přednáška se bude opírat o konkrétní příklady jako je slavný snímek Tourou et Bitti a pozornost budě věnována dvěma vzácným verzím filmu Tanda singui, u nichž bude kladen důraz na použití komentáře.

Téma představí:
Andrea Paganini

Téma představí / The topic will be presented by: Andrea Paganini

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2017
Sekce: Průhledná bytost: Jean Rouch
Jazyk titulků: čeština
Simultánní tlumočení: CZ
Uvedení:
28.10.2017Dělnický dům 12:00

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více