Karpo Godina: Jiný přístup k tvorbě dokumentárních filmů

Karpo Godina: Jiný přístup k tvorbě dokumentárních filmů

Karpo Godina: A Different Approach to Making Documentary Films

  • 0, 120 min
Jazyk: slovinština
Synopse

Významný představitel jugoslávského černého filmu, slovinský kameraman a režisér Karpo Godina (1943) začal jako amatér tvořit krátké filmy v druhé polovině 60. let. Jejich poetika oslovila Želimira Žilnika a po Zlatým mědvědem oceněných Raných dílech (1969) s Godinou jako kameramanem spolupracovali i mnozí další, včetně Lordana Zafranoviće či Bata Čengiće. Ve své přednášce se Godina zaměří na vlastní ranou tvorbu, kterou charakterizuje živelné zkoumání prostředků vyjadřování, vytříbená práce s filmovým prostorem a, v duchu nejlepších tradic jugoslávské nové vlny, neustálá snaha zachytit tep doby.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2017
Sekce: Masterclass
Simultánní tlumočení: CZ
Uvedení:
27.10.2017Dukla Edison 12:00

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více