Starci

Starci

Old Men

Synopse
Další Fairaizlův snímek je ostrou kritikou společnosti, která je sice socialistická, ale už méně sociální. Úroveň státní péče o nejstarší občany je i v druhé polovině šedesátých let doslova hrozivá. Domovy důchodců se staly odkladišti bezmocných, společnost si zvolna začala zvykat na model, ve kterém se stáří stalo přítěží. Smrt se vyvázala z odpovědnosti rodin a stala se záležitostí neosobních zařízení. Vedle nových továren na umírání zkoumá režisér i životní úroveň důchodců, kteří žijí o samotě, živi z velmi nízkých důchodů.

Konkrétními případy jsou dožívání staré prostitutky v neutěšeném brlohu či snaha dětí o umístění ještě zdravých rodičů do psychiatrické léčebny. Fairaizlův dokument připomíná také pronásledování starců Státní bezpečností či nechvalnou roli této organizace při perzekuci řádových sester, které se kdysi na péči o staré a nemocné podílely.

 
Ročník festivalu: 2003
Sekce: Dokument ČT

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více