Stočené oči

Verdrehte Augen

Lowered Eyes

Synopse
Film pohledu. Ženské oči vyjadřují zároveň sexuální převahu i podřízenost. Snímek je výpravnější (vyprávět více) než jiné Brehmovy filmy, přesto i zde jde v první řadě o samotnou strukturu. Velké záběry silnějšího muže jsou režisérovou připomínkou k pohlavní politice kanonizované pornografickými filmy, v nichž žena představuje dvě formy touhy, poddávající se a archetypálně mocnou.
Sixpack Film / Austria / office@sixpack.com
 
Ročník festivalu: 2003
Sekce: Dílny

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více