Prostorová deformace (Spirituální exprese)

Prostorová deformace (Spirituální exprese)

Spatial Deformation (Spiritual Expression)

Barva: Colour
Jazyk: Bez dialogu
Synopse

V Prostorové deformaci Petr Skala rozvíjí principy abstraktního expresionismu a přenáší metodu akční malby na bezkamerový experimentální film. Speciálního prostorového efektu dosahuje využitím optické kopírky ve smyčkách a víceexpozicích kreseb, maleb a rytin škrábaných přímo na filmovou surovinu.

Biografie

Petr Skala je český výtvarník, filmový experimentátor a spolu s Radkem Pilařem také jeden ze dvou průkopníků českého videoartu. Byl režisérem bezmála 150 dokumentárních děl, která byla zahrnuta mezi padesát nejdůležitějších světových videoartových projektů roku 1993 experty z Deutscher Videokunstpreis v Karlsruhe. V Praze dokončil svá studia na FAMU.

Fotogalerie

Petr Skala
scalamedia@seznam.cz
 
Ročník festivalu: 2016
Sekce: Konference Fascinace
Jazyk titulků: Bez titulků
Uvedení:
28.10.2016 12:30

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více