Eugene Deslaw a avantgardní postupy v dokumentárním filmu

Eugene Deslaw a avantgardní postupy v dokumentárním filmu

Eugène Deslaw and Avant-Garde Techniques in Documentary Film

  • 0, 60 min
Jazyk: francouzština
Synopse

Významný francouzský filmový historik Lubomir Hosejko je autorem prvních dějin ukrajinské kinematografie (Vous écoutez un extrait de l'édition audio Audible En savoir plus Histoire du cinema ukrainien, publikováno 2001) a specialistou na dílo Eugèna Deslawa, jemuž již věnoval dvě knihy a nyní připravuje jeho rozsáhlou monografii. Ta bude vycházet z primárního výzkumu, jehož základem je Deslawův soukromý archiv. Ve své přednášce se Hosejko zaměří především na avantgardní tvůrčí postupy, vztahy s českou filmovou avantgardou (zejména kontakty se Zet Molas) a Deslawovu dokumentární tvorbu, kterou přiblíží na příkladu nejslavnějšího dokumentu Montparnasse (1929).

 
Ročník festivalu: 2015
Sekce: Dílny, Průhledná bytost Eugène Deslaw
Simultánní tlumočení: cz
Uvedení:
29.10.2015 16:30

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více