Báseň a kámen

She'r va Sang

Poem and stone

Kamera: Maryam Tafakory
Producent, koproducent: Maryam Tafakory
Barva: Colour
Jazyk: angličtina, perština
Synopse
Snímek pohybující se na hraně performance, dokumentu a poezie a kombinující škálu abstraktních a symbolických motivů zkoumá otázku lidské paměti. Odvolává se přitom k Hledání ztraceného času Marcela Prousta a principům „nedobrovolné paměti“ založené na nevědomém ukládání vzpomínek spojených s konkrétními emocemi.

DETAIL:
„Sedím tu, mé prsty potřísněné nepřítomným, toužím po vůni vlhké prsti a benzínu. Oprošťuji se zde od sebe sama. Vzdálenost a blízkost jsou atributy tělesného. Cesta duše se odehrává v neurčitu a bezčasí.”
Biografie

Maryam Tafakory (1987) je íránská umělkyně a režisérka žijící v Londýně. Ve svých projektech zkoumá alegorické formy vizuálního vyprávění a vnitřních monologů a soustavně mísí dokumentární prvky s instalací. V jejím díle se prolínají existenciální úvahy s tématy poezie, politiky a náboženství. Kromě jiného je autorkou krátkého filmu I Was Five When I Became a Woman (2014) o ženské obřízce.

Maryam Tafakory / 4 Rutland Court / London / United Kingdom / +44 7983 51 9829 / maryam@tafakory.com
 
Ročník festivalu: 2015
Sekce: Krátká radost
Typ premiéry: Světová premiéra
Jazyk titulků: angličtina
Uvedení:
28.10.2015 16:00

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více