Angelus

Angelus

Angelus

Synopse

Staří lidé žijí tak trochu vytlačeni na okraj společnosti. Někteří zůstávají v rodinách, odkázáni na její starost. Další končí v domovech důchodců, které jsou jistě vedeny dobrými úmysly, ale svým způsobem přispívají k vytvoření systému, který staré lidi izoluje od světa. A jiní jsou úplně sami. Huszárikův snímek je poetickou oslavou starých žen, filmem plným soucítění se stářím, z něhož vykoupení přináší smrt. Ale film se nepodřizuje tragickému pocitu života. Zestárlé tváře a ruce čte kamera jako zprávu o světě, kde sice není radosti, ale kde se ještě tolik chce žít. Je to humanistické poselství o konci lidského života, který i přes svou nemohoucnost získává význam prací, neutuchající činností.

 
Ročník festivalu: 2002
Sekce: Tribute Zoltan Huszarik

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více