Amerigo Tot

Amerigo Tot

Amerigo Tot

Synopse

Italský sochař s maďarskými předky Amerigo Tot je náruživým cestovatelem, stejně jako byl Baudelaire, k jehož životnímu pocitu, k hořkým a nezakořeněným vášním se hlásí. Cesty pro umělce představují krásu i vzrušení z poznání, cesty se také neopominutelným způsobem zarývají do jeho každodenní práce. Jeho portrét je pokusem o mapu skutečných i pomyslných cest umělce.

 
Ročník festivalu: 2002
Sekce: Tribute Zoltan Huszarik

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více