Poto et Cabengo

Poto et Cabengo

Poto et Cabengo

Barva: Colour
Synopse

Dvojčata Poto a Cabengo (jejich skutečná jména byla Grace a Virginia) používala v dětství tajný jazyk, o který vzápětí projevili zájem lingvisté i televize. Dívenky se staly hvězdami, nakrátko, než odborná analýza rozkryla jejich extrémně rychle mluvenou řeč jako směs otcovy angličtiny a matčiny němčiny s četnými novotvary a specifickou gramatikou.

Gorinova pozice přistěhovaleckého outsidera a jeho vlastní pocity mezi dvěma jazyky se odrazily v prvním dílu trilogie, který svým sociálním pohledem na chudou rodinu snící na předměstí svůj americký sen šel proti dobovému zájmu médií, na němž se přiživovali nejrůznější experti na psychologii či lingvistiku.

Holčičky sedí v televizním studiu a po svém pojmenovávají předměty, které jim ukazuje moderátorka. Jazyk se stal středem zájmu televizního obrazu a divák se stává účastníkem samotného procesu zahalení – televizní show totiž nemají zájem o pochopení a hlubší rozvinutí problému jazyka.

Dívenky a jejich řeč televize modifikuje, přizpůsobuje si je k svému vnějšku. Poznávací hodnotu popírají právě hry ve studiu – vedle dvojčat se jich účastní nejrůznější odborníci, kteří také přistupují na kódování myšlení televizí. Zahalení spočívá právě v této lsti nápodoby poznání. Tento proces je neohraničený, neboť se týká i sociální skutečnosti, v níž se nacházejí důvody zrodu jazyka sourozenců a jeho používání.

Gorinův autorský snímek usiluje o dvojí identifikaci – vedle poznání afektovanosti televizních obrazů, které ukazuje jako proces, se zajímá o sociální pod-text, o životní situaci rodiny, žijící na předměstí. Taková je úloha analytického dokumentu: znovu objevovat obsah obrazů, reagovat na pojmenování prosazované společností, dílem naznačit neúplnost již existujících interpretací, dílem se pokusit o nový výklad.

Fotogalerie

Jean-Pierre Gorin Productions / France
 
Ročník festivalu: 2005
Sekce: Pocta Jean-Pierre Gorin
Projekční formát: 35 mm

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více