Můj děsnej život

My Crazy Life

My Crazy Life

Barva: Colour
Synopse

Členové gangu Samojců v kalifornském Long Beach se rádi chvástají. Chlubí se násilím a odmítají být ukazováni jako oběti. Boj ve skupině podle nich patří k ulici a přirozené touze člověka přemoci a porazit druhé. Gorin se s některými členy gangu vydává na souostroví Samoa, hledá zdroj jejich přesvědčení, že jedině členství v něm je cestou k úspěchu v Americe, přesněji v jejím podsvětí.

Režisér v posledním dílu své kalifornské trilogie vypráví krajní polohu amerického snu, je to svět velice krutý, plný rozporů a kontrastů, příkoří a ponižování. Kritika srovnávala autorův zájem o mystiku velkoměstského pouličního gangu s etnografickým přístupem Jeana Rouche. Film získal Zvláštní cenu poroty na filmovém festivalu Sundance.

Úvodní záběr dětské hry – prohrát znamená dostat přes prsty. Pokračování: americké vězení. Napětí filmu pramení z kontrapunktu demytizace (cesta na ostrov za poznáním rodového myšlení) a bájesloví (městský gang jako hermetický útvar spojený vyprávěním).

Gorin usiluje o to extrahovat racionální i mystický obsah – nechce být mravokárce, zajímá jej to, co je imanentní mimo dobro a zlo. Tento strukturálně antropologický přístup umožňuje definovat atributy pospolitosti gangu, jeho dogma a tabu.

Etnografické zkoumání tradičního společenství na souostroví pak ukazuje na protiklad mezi jednoduchostí hmotné kultury a složitě rozvinutou soustavou rodové organizace, jejímž podložím je lidová slovesnost a zvláště mytologie. Členité rodové vztahy se přenášejí do amerických ulic, kde se doslova utkávají s novým prostorem a jeho pravidly.

Ačkoli to hrdinové filmu sami odmítají (nechtějí být vnímáni jako oběti sociální destrukce, neboť patří mýtu), tak právě ve střetu liberálního pojetí zákona a zvyků rodu je obsažena progresivní sociální zpráva Gorinova dokumentu.

Fotogalerie

Jean-Pierre Gorin Productions / France
 
Ročník festivalu: 2005
Sekce: Pocta Jean-Pierre Gorin
Projekční formát: 35 mm

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více