Evangelium kreolského prasete

L´evangile du cochon creole

The Gospel of the Creole Pig

Scénář: Michelange Quay
Kamera: Benjamin Echazaretta
Střih: Michelle Flamand
Zvuk: Nicolas Leroy
Hudba: Julien Lourau
Barva: Colour
Synopse
V roce 1804 zabili na Haiti otroci své pány a stali se svobodnými lidmi. Po dvou staletích je Haiti jednou z nejchudších zemí světa, kde je bída zdrojem extatické

víry, prožívané v krvavých rituálech. Michelange Quay, absolvent studia antropologie na univerzitě v Miami, natočil asociativní film, v němž chudí slaví ve zpustošeném přístavním městě Port-au-Prince. Kolonialismus pokračuje globalizací, otroctví trvá a režisér natáčí předpeklí, aby biblickým jazykem proklel současný svět v podobenství o nepřekonatelné chudobě a nemožnosti vyvázat se z poddanství.

K rituálu patří hrůza, bolest, utrpení a strach, rituál spaluje nemoc, chudobu a smrt. Je vnitřním prožitkem člověka, který jeho prostřednictvím zároveň vede zápas se silami, jimž v běžném životě podléhá. Duchové se spojují se zemí a získávají absolutní moc. To, co se nezasvěceným může jevit jako karneval, je jediným skutečným světem těch, které stále pronásleduje minulost otroctví. K jeho dědictví patří nejen obviňování světa, ale i to, že nepřipadá v úvahu, že by mohl být uzpůsoben také nějak jinak. Trýzněná těla patří mýtu, nekonečnému vyprávění, které potřebuje protiklady. Lidé se stávají závislými na jeho obraze a existují jenom díky němu. Podobně patří jazyku, kreolštině, která vzešla z každodennosti v době otroctví. A není vůle, která by prolomila jazyk a obraz. Mysticky prožívané otroctví je utrpením z trestu za dědičný hřích. Jediné uvolnění přináší naivní výraz bolesti, nářek trpících bytostí, který se nese nad bědným městem. Je to vzpoura protrpěním, odevzdaností, pokorným přijetím stavu věcí.

Fotogalerie

Les films a un dollar / France / info@undollar.com
 
Ročník festivalu: 2005
Sekce: Bedekr
Projekční formát: 35 mm

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více