El Perro Negro: Příběhy ze Španelské občanské války

El Perro Negro: Stories from the Spanish Civil War

El Perro Negro: Stories from the Spanish Civil War

Střih: Kati Juhász
Zvuk: Tamás Zányi
Hudba: Tibor Szemzõ
Barva: Black and white
Synopse

Péter Forgács využívá amatérské filmy na vytváření koláží, které přinášejí fascinující vhled do intimních okamžiků na rubu událostí velké historie. Veřejný dějepis se spojuje se soukromým pohledem i v evokaci třicátých let ve Španělsku, kde se vyhrocený nacionalismus stal spolu s anarchistickým hnutím předzvěstí občanské války, v níž se střetly síly ovlivňující podobu Evropy na další desítky let. Podobně se v jedinečných obrazech, natáčených původně na 9,5mm film, kříží osudy Joana Salvanse Piera, katalánského průmyslníka, a Ernesta Diaze Noriegy, středostavovského studenta z Madridu.

Rudá vlajka se vznáší v sépiové paměti filmu – kolorování představuje určité morální hledisko, v němž není jisté, nakolik nese člověk odpovědnost za své činy a nakolik jsou jeho skutky dané nevyhnutelnou osudovou nutností. Ačkoli Forgács pracuje s obrazy světa, které vytvořili jiní, tak z této individuálně vnímané historie a jejího materiálu utváří eticky a esteticky svébytný kosmos svých skladeb a jeho řád. Zkušenost generací, uloženou byť v jediném záběru, organicky proměňuje v hymnus národa – jeho koncepce je velkorysá, komponované cykly na sebe navazují a vzájemně se umocňují v celku, který je oživován stále novými variacemi. Přebíraný materiál je základem vlastního tvůrčího záměru, druhotných, symbolických významů, v nichž režisér citlivě vnímá všechny peripetie krvavé cesty člověka k idejím. Barevná inkarnace násilí ve všednosti a samotě filmu je mu východiskem poznání. Boj a smrt se v záběrech jeví jako osudově nevyhnutelné. Osudovost zdůvodňuje příběh: jednotlivé obrazy nesvazuje následnost života, ale logika osudové nutnosti – obrazy zůstaly zachovány proto, aby se mohl naplnit osud těch, kdo byli jejich strůjci.

Fotogalerie

Cesar Messemaker / Lumen Film / Netherlands / info@lumenfilm.demon.nl
 
Ročník festivalu: 2005
Sekce: Mezi moři
Projekční formát: 80 mm

STAŇTE SE DOC.MANEM

Podpořte ji.hlavský festival a staňte se Doc.Manem!

Více