Vuně ráje

The Smell Of Paradise

The Smell Of Paradise

Scénář: Marcin Mamon, Mariusz Pilis
Kamera: Tomasz Glowacki, Jacek Januszyk, Andrzej Jaskowski
Střih: Jaroslaw Kaminski, Jp Luijsterburg
Zvuk: Marcin Kijo, Marcin Mamon, Jaroslaw Kaminski, Jp Luijsterburg
Hudba: Michal Lorenc
Barva: Colour
Synopse

Ráj je zaslíben věčnému životu těch, kteří padnou ve svaté válce proti bezvěreckému nepříteli. Silovému šíření víry, individuální a kolektivní zbožnosti, která ústí v ozbrojený boj, se věnuje snímek dvojice polských dokumentaristů. Deset let cestovali po zemích, které jsou ohnisky militantního islámu, setkávali se s válečníky, duchovními i obyčejnými věřícími.

Bojovníky na afgánsko-pákistánské hranici, v Čečensku, Dagestánu i Gruzii vede radikální výklad svaté knihy. Dokument, v němž otevřeně deklarují své názory muži, jejichž činy jsou často symboly terorismu, je významným příspěvkem do společenské diskuse o znovu oživované hypotéze střetu civilizací.

Ikonografie koránu a samopalu, za níž se skrývá manipulace duchovními hodnotami náboženství v zájmu mocenských cílů. Odvážné cesty dvojice reportérů jsou významné pro opětovné promýšlení významu slov, především těch, jimiž televize proměňují obraz světa.

Dokument dovoluje posuzovat skutečnosti samy o sobě, aniž by byly interpretovány zpravodajstvím, které vztahuje dílčí údaje k celku a často podsouvá faktům významy, jež je zjednodušují pod záminkou, že je pasivní divák lépe pochopí – už jenom to trvající nedorozumění pramenící z toho, že se džihád na Západě nepřesně překládá jako svatá válka a tím je v povědomí evropské veřejnosti synonymem teroru a nenávisti muslimů vůči křesťanskému Západu.

Na druhé straně jsou setkání s islámskými aktivisty vhledem do myšlení lidí, kteří neúnavně vymýšlejí nové formy konfliktů, neoprávněně vyhlašují ozbrojenou formu džihádu a zneužívají tak víry jen jako fundamentálního prostředku k vytyčení politických a společenských hranic, když tímto, pro věřící posvátným, slovem zaštiťují své osobní zájmy.

Fotogalerie

Amago / Netherlands / info@amago.nl
 
Ročník festivalu: 2005
Sekce: Mezi moři
Projekční formát: Beta SP

NÁVŠTĚVNICKÁ AKREDITACE

Akreditujte se na 22. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava!

Více