Svatý týden

Wielki tydzień

Holly Week

  • Andrzej Wajda
  • Polsko
  • 1995, 97 min
Synopse

Hraný film Andrzeje Wajdy Velký týden (1995, česká premiéra), se soustředí se na téma povstání ve Varšavském ghettu. Film je přepisem prvního polského románu, který o Varšavském povstání napsal už v roce 1943 Jerzy Andrzejewski (autor předlohy k Wajdově filmu Popel a démant). Film rozkrývá jednotlivé postoje polského národa v době povstání. Přitom si na rozdíl od filmu Jolanty Dylewské všímá spíše toho, co se odehrávalo v době povstání vně ghetta. Na příběhu židovské ženy, jež najde útočiště u polských přátel, demytizuje podobně jako Aleksander Ford v Hraniční uličce (1948), obraz polského národa a jeho vztahu k Židům, když si za předmět zájmu bere šíři možných postojů a konfrontuje je se společenskými mechanismy zla.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2005
Sekce: Dílny

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více