Cizinec

Cužak

Stranger

Kamera: Brano Pažitka
Střih: Marek Královský
Barva: Black and white
Synopse

„Pili, nebo byli sami, pil jsem s nimi i já. Když jsem sehnal práci ve štěrkovně, šel jsem tam. Jsem tam. Hlídám stroje a štěrk. Jsem tady sám...'

Hrdina bojuje se šváby. Je skutečný a neskutečný, je středem obrazu, ale existuje jen díky objevenému deníku, který si vedl jeho dědeček ve dvacátých letech.

V čase se přesouvající dělnický smutek vypadá tak, jako by šlo o záznam snu nebo vnitřního vidění. Jeho snovost vzniká koncentrací reality, v níž film redukuje hrubý dělnický pocit na magickou metaforu, po jejímž existenciálním trupu lezou švábi úzkosti.

Fotogalerie

Academy of Music and Dramatic Arts / Slovakia / festivals@vsmu.sk
 
Ročník festivalu: 2004
Sekce: Krátká radost
Projekční formát: Beta SP

GODARDOVA PAMĚŤ V JI.HLAVĚ

Autorem znělky 22. Ji.hlavy je slavný režisér Jean-Luc Godard

Více