Dřevěné auto

Hout Auto

Wood Car

Kamera: Wiro Felix
Střih: Chris Van Oers
Zvuk: Hens Van Rooij
Barva: Colour
Synopse

Road movie, které podle technologie, běžné převážně za druhé světové války, využívá k pohonu dřevo (dřevoplyn). Režisér se s vlastnoručně zkonstruovaným vozidlem vydává v létě do lesů východní Evropy (Albánie, Bulharsko, Ukrajina), zastaví se mj. v Černobylu a na podzim zamíří do Rumunska.

Auto na dřevo je mu především iniciačním konceptem, jehož prostřednictvím poznává „dřevní' život společenství okraje Evropy. Už za studií sestrojil bizarní velociped, s nímž procestoval Indii.

Různorodé dopravní prostředky jej stále přitahují, pátrá po plánech vynálezů a měsíce věnuje znovuoživování dávných patentů. Záznamy těchto procesů spojuje do krátkých filmů, které prezentuje v rámci uměleckých instalací.

Fotogalerie

Channel 4 International / Great Britain / www.c4international.com
 
Ročník festivalu: 2004
Sekce: idfa.europe.doc
Projekční formát: Video

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více