Film pro klavír (mikrokosmos)

Mozi zongorára

Movie for piano (microcosmos)

Střih: Jolanda Di Pol
Hudba: Béla Bartók
Barva: Black and white
Synopse

Díly střihového filmu byly vyjmuty převážně z filmových týdeníků a nově shrnují tragický pocit maďarských dějin filmovaného dvacátého století.

Základem experimentálního dokumentu je Bartókova instruktivní skladba Mikrokosmos; přes deset let pracoval klavirní virtuos na svérázné škole hry na klavír. Jako sběratel folklorních motivů a zároveň reprezentant moderních tendencí představuje Bartók zvláštní ohnisko v dějinách hudby.

Podobně film krátkých meziher je mostem mezi sběrem dávného materiálu a moderní skladbou. Režisér filmem objevuje tvářím jejich příběh, když z vrstvení dějinných otisků vyjímá příznačné. Mikrokosmos je děním detailů, nikoli interpretovaným celkem, nikoli výlučným detailem o sobě, ale neukončeným průběhem, otevírajícím se novým výkladům a základním pocitům.

Fotogalerie

EPS Ltd. / Hungary / eps@mail.tvnet.hu
 
Ročník festivalu: 2004
Sekce: Mezi moři
Projekční formát: Beta SP

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více