Se ztrátami se počítá

Mit Verlust ist zu rechnen

Losses to Be Expected

Kamera: Peter Zeitlinger, Michael Glawogger
Střih: Christof Schertenleib
Barva: Colour
Synopse

Pár kilometrů mezi dvěma vesnicemi. Česko-rakouská hranice odděluje odlišné světy. Zdálo by se, že nic si není tak vzdálené jako život na obou stranách hranice - blahobyt počestného kapitalismu a chudoba pozůstatků po (sur)reálném socialismu. Zdálo by se, že si nemohou být blíž dva osamělí lidé.

Seidl je stylistou extrémů - jeho Rakousko jsou reklamní letáky, asfaltované cesty a růžové pokojíčky, jím viděné Česko(Slovensko) je popsáno špínou, degenerovanými obličeji, Češi zabíjejí zvířata. Deštěm zatažená šedá krajina rámuje zimní cestu rakouského vdovce do cizí země za ženou, kterou si přes hranice vyhlédl dalekohledem. Ale neporozumění, historické přerušení a mezera po železné oponě proměňují sny o štěstí a křehký vztah dvou starších lidí v univerzální příběh osamělosti a nenaplněné touhy vetkávaný do melancholických obrazů mnohotvárných ztrát (domova, mládí, lásky). Převládá „bezvýchodná východní' apatie, všechny průhledy skrz hostince, dvory a obývací pokoje. Všechny portréty výmluvných tváří ze zoo za plotem (jihomoravská ves) zahušťují mozaiku deprimující všednosti, která nakonec poznamenává i lesklý obraz režisérovy země.

Kontrapunkt skládá režisér v prostém střihu rakouských a českých výjevů. Proti sobě (a chvíli vedle sebe) stojí bizarní hrdina, který se vydal do Čech, protože mu docházejí zásoby v ledničce a potřebuje služku, a zestárlá žena (německé národnosti, kterou po válce nevyhnali), žijící v domě bez tekoucí vody. Svorníkem světů je nadpozemský hlas Karla Gotta, Zvonky štěstí zní česky i německy. Stav trapných nedorozumění nedává prostor k pochopení, je předurčen vnějším pohledem, efektem ilustrace, teorémou stále rozdělené Evropy. Rakušan podává zprávu o Čechách na začátku devadesátých let. Jeho klinický film nenese žádné stopy po energii, kterou pro sousední zemi mohl být začátek demokracie. Jenom absurdita a nekonečná únava kolorují Seidlovo unikátní svědectví o zdánlivém konci malých středoevropských dějin. Seidlův politický (tedy lyrický) film, znovu nahota, kterou nelze svléknout.

Fotogalerie

Lotus-Film GmbH / Austria / m.lendl@lotus-film.co.at
 
Ročník festivalu: 2003
Sekce: Průhledná bytost Ulrich Seidl
Projekční formát: 35 mm

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více