Bezesné noci

Bezesné noci

Dreamless nights

Kamera: David Čálek
Střih: Radim Špaček
Zvuk: Marek Musil, Petr Šoltyss
Producent, koproducent: Radim Špaček
Barva: Colour
Synopse

Nebylo těžké postavit se na jednu stranu konfliktu a dokazovat druhým jejich nedostatečnost. Bylo daleko těžší být uvnitř a zároveň nebýt. A. bychom mohli říct, že v tomto konkrétním případě právě postojem, který citlivě vnímá chvění obou nesmiřitelných stran, plní dokumentarista svou nejvlastnější povinnost - kdy je přítomen, a zároveň se neúčastní. Teprve tehdy, když si zvolí své místo v nevymezitelné oblasti pochybností, má naději, že nenatáčí jen pro přítomnost, ale také pro budoucnost. Jeho film je pak jedním z mála prostředků, které nám dovolují orientovat se v tomto konfliktu, zcela nečitelném, chaotickém.

Dokument totiž není záchranným prostředkem, který zaručuje pravdu. Jeho možnosti jsou mnohem skromnější, a zároveň nekonečně rozlehlejší. Režiséři Čálek a Špaček nám předkládají dokumentaci tzv. televizní krize a je to náhled svým způsobem dokonale objektivní. Protože mu nejde o nic víc než dopátrat se, jací lidé se skrývají v obrazech, jakými metodami jsou ikony vyráběny, jak se profilují pozice a jak se z idejí generuje moc. Přesná je řeč, v níž není místo pro vášně.

Více než dva roky odstupu daly autorům příležitost k tomu, aby jejich řeč byla přesnější, tedy neosobnější, univerzálnější. Oproti ostatním záznamům bizarního boje o moc ve veřejnoprávní televizi neočekávají režiséři přechodné zadostiučinění od dokumentu, který předkládají. Film, ta samozřejmost zkreslujících obrazů, jim neslouží k dokazování, nabízejí jenom výjevy, okamžiky k uchopení.

Jen si zopakujme, že na začátku byla volba generálního ředitele České televize. Někteří zaměstnanci s jeho jmenováním nesouhlasili, již v den volby zformovali krizový výbor a k informaci o svých požadavcích využili obrazovky. Televize se rozlomila na dva nesmiřitelné tábory, přičemž jejich argumentace se s odstupem ukazuje jako pochybená, vyznačujíce se zjevnou skrytostí politiky. Situace se stala absurdní ve chvíli, kdy obě strany veřejně chtěly totéž, totiž svobodu slova pro sebe. A mezi jejich gesta a za jejich emoce, doprostřed vypjatých okamžiků uvnitř televize na přelomu let 2000 a 2001 nás znovu přivádí tento dokument.

radim@spacek.info
 
Ročník festivalu: 2003
Sekce: Česká radost
Projekční formát: DV

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více