Naqoyqatsi

Naqoyqatsi

Naqoyqatsi

Kamera: Russell Lee Fine
Střih: Jon Kane, Bill Morrison
Zvuk: Steven Boeddeker
Hudba: Philip Glass
Barva: Colour
Synopse

Breughelův obraz babylónské věže: Lidská řeč se proměňuje v řeč kódů, metafora je pohlcena metamorfózou, mnohé se mění v jedno. Po snímcích Koyaanisqatsi (život vyvedený z rovnováhy, 1983) a Powaqqatsi (život v proměnách, 1988) dokončil Godfrey Reggio i poslední část qatsi trilogie, kterou spolu s hudebním skladatelem Philipem Glassem koncipovali jako obrazově-hudební meditaci o neutěšeném stavu současného světa.

I tentokrát si autoři vypůjčili symbolický název z jazyka indiánů vymírajícího kmene Hopi (naqoyqatsi: život jako vzájemné zabíjení nebo válka jako způsob života). Vedle civilizačního (válečného) tématu se režisér soustřeďuje i na otázku expanze západní civilizace do prostoru lidského těla (klonování) a mysli (počítače, popkultura, virtuální realita). Původně ryze dokumentární projekt, střihový film, povznesený na úroveň melancholické meditace minimalistickou hudbou, se změnil v abstraktní podívanou na pomezí videoartu. Zůstává stěžejní spojení mezi obrazem a všudypřítomnou hudbou, jež se tentokrát opírá o violoncellová sóla (Yo Yo Ma).

Od předchozích filmů trilogie (a dalšího snímku Anima Mundi, 1991) se odlišuje dílem v použitém materiálu, dílem ve formě. Dříve pracoval Reggio s původními záběry, pořízenými v nejrůznějších místech světa, jež stylizoval. Dominantním skladebným prvkem byla konfrontace. Tentokrát využil především archivní záběry (v poměru k vlastním asi 80:20) - tedy vědecké záznamy, zpravodajské i reklamní šoty a materiál filmoték. Obraz je k nepoznání (de)formován. Využitím nejmodernějších způsobů úpravy obrazu vzniká rozlehlý abstraktní celek, přibližující se experimentálnímu filmu.

Připomeňme, že se režisér obklopil stálým okruhem spolupracovníků, k nimž od poloviny osmdesátých let patří také český dokumentarista Miroslav Janek.

Fotogalerie

SPI International / Czech Republic / spi@spi-film.cz
 
Ročník festivalu: 2003
Sekce: Živé náměstí
Projekční formát: 35 mm

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více