Na Pražském hradě

Na Pražském hradě

Prague Castle

Kamera: Alexander Hackenschmied
Střih: Alexander Hackenschmied
Hudba: František Bartoš
Barva: Black and white
Synopse

Neméně průkopnický druhý Hackenschmiedův snímek je komentářem k radikální změně, kterou do kinematografie přinesl zvuk. Proti měkkosti zvukového filmu, který záhy umlčel výsostnou filmovou řeč, aby nabídl nudu a nehybnost, postavil experimentální snímek o Pražském hradu.

Ve filmu, pracovně nazvaném Hudba architektury, se režisér pokusil najít vztah mezi architektonickou formou a hudbou, mezi obrazem a tónem, obrazovým pohybem a hudebním pohybem, a mezi obrazovým prostorem a tonálním prostorem. Nevznikl prostý dokument, ale experimentální práce zkoumající vztahy mezi zvukem a obrazem, které jsou podle jejího autora formální či syntaktické povahy a jen druhotně odvozené od daného obsahu či motivu.

Hackenschmied o problémech zvukového filmu často psal a upozorňoval, že zvuk - podobně jako obraz - má ve filmu znakový, nikoli ilustrativní charakter. Vztah obrazu a hudby tedy nesmí být vztahem předlohy a ilustrace, ale spíš vztahem časových a prostorových struktur, které se vzájemně doplňují a ve svém úhrnu vytvářejí nový útvar - hudební film.

Režisér z jednotlivých záběrů (kompozicí prozrazujících jeho fotografickou praxi) a prostřednictvím pohybu kamery a střihu, využívajících různé úhly pohledu a návaznost geometrického členění, formuje vnitřní prostor filmu v dialogu obrazu s hudebním doprovodem a s jeho prvky - tóny, rytmem a melodií.

Fotogalerie

Národní filmový archiv / Czech Republic / nfa@nfa.cz
 
Ročník festivalu: 2003
Sekce: Průhledná bytost Alexander Hackenschmied (Hammid)
Projekční formát: 35 mm

GODARDOVA PAMĚŤ V JI.HLAVĚ

Autorem znělky 22. Ji.hlavy je slavný režisér Jean-Luc Godard

Více