Bezúčelná procházka

Bezúčelná procházka

Aimless Walk

Kamera: Alexander Hackenschmied
Střih: Alexander Hackenschmied
Barva: Black and white
Synopse

První programově avantgardní film české moderní kultury. Vyzrálý debut, jenž jde ve stopách režisérových fotografických experimentů i pokusů dostát nové estetice fotografie a filmu, kterou sám formuloval v řadě statí.

Fotografické zkreslení, zešikmení a pohled pod překvapivými úhly dovoluje pod nejvšednějšími fragmenty velkoměstského života objevovat novou krásu tvarů, všech emocionálních okamžiků vyřezaných z běžných pohybů. Snímek se soustřeďuje na jeden všední příběh - cestu městem, viděnou zčásti očima bezejmenného hrdiny putujícího na jeho periferii. Hrdina se tak stává jakýmsi autorovým (a divákovým) alter-egem a tento psychologický posun přehodnocuje ideál věcné čistoty rané avantgardy v subjektivní a individuální vizi.

Příběh tvoří tři roviny - sledování hrdiny, pohledy z hrdinovy perspektivy a opakující se záběr zrcadlení vodní hladiny. Jistou odpověď na otázky po smyslu celého vyprávění nabízí závěrečná část. Ve formálně pozoruhodných sekvencích se hrdina, náhle nepatřící svému zrcadlovému obtisku, svému vnějšímu tělu, rozdvojuje na dvě osoby, z nichž jedna se vrací do centra a druhá zůstává na okraji města.

Hackenschmiedův monografista Jaroslav Anděl se k rozdvojujícímu závěru vrací v několika otázkách: Je motiv zrcadlení poukazem k diskontinuitě času a prostoru jako základnímu prvku filmové řeči? Je výrazem imaginace nebo symbolem nevědomí? Jsou zrcadlení a motiv dvojníka zhmotněním duality, kterou nacházíme ve světě i v nás samotných?

Fotogalerie

Národní filmový archiv / Czech Republic / nfa@nfa.cz
 
Ročník festivalu: 2003
Sekce: Průhledná bytost Alexander Hackenschmied (Hammid)
Projekční formát: 16 mm

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více