V síti času

V síti času

In the Net of Time

Kamera: František Uldrich
Střih: Ludek Hudec
Zvuk: Zbyněk Mader
Synopse

Dokumentární snímek kameramana a častého Vláčilova spolupracovníka Františka Uldricha V síti času je režisérovým statickým medailonem. Zachycuje jeho konfesi, režisérovy myšlenky o tvorbě a tvůrčím procesu, pracuje s úryvky z některých Vláčilových filmů.

Výpověď režiséra se odvíjí od Markéty Lazarové, která je jeho nejslavnějším dílem: „Byla to robota téměř k nevydržení. Když jsem přemýšlel, v čem to vězelo, myslím, že to byla moje až nemístná snaha o autenticitu.' Hluboko do minulosti se vydal i v dalších filmech, přiznává, že i tak hledá své vlastní kořeny. Jeho slova ilustruje výstřižek z Ďáblovy pasti, mlynářova věta: 'Celý život hledám a poznávám.'

Na Vláčila vždycky silně působily některé literární předlohy, ale ve své filmové tvorbě vychází spíše z hudby a architektury: „Moje cesta k filmu byla zvláštní. Byla to spíše souhra okolností, než nějaký můj vyhraněný zájem. Přesto svým předchozím kunsthistorickým vzděláním jsem nebyl na tu práci tak docela nepřipraven.' Vidíme úryvky z Markéty, z Holubice i Adelheid. Režisér prozrazuje cestu, po níž jde od prvních podnětů k dílu: „Vzhledem k tomu, že jsem vyšel svým školením z výtvarného umění, tak se mi poměrně dost těžko hledá látka jako námět. V každém případě je lhostejné, jestli je to původní látka, psaná pro film, nebo látka, která vychází z literárního díla, vždycky je u toho pro mě důležitý první vjem. Ten vjem může být pranepatrný.'

Vláčil přirovnává film k poezii, zdá se mu, že oba způsoby sdělení mají společnou metodu v řazení veršů a záběrů, kdy sestřihem dvou významů vzniká význam třetí. U střihové skladby ještě zůstává - je pro něj tím nejzajímavějším a nejkouzelnějším, co v kinematografii existuje. Svou zpověď završuje režisér u svého pracovního stolu, film končí: Stop! - Připomeňme, že František Uldrich spolupracoval s Vláčilem na filmech Údolí včel, Adelheid, Pověst o stříbrné jedli, Sirius, Dým bramborové natě, Hadí jed, Pasáček z doliny a Stín kapradiny.

 
Ročník festivalu: 2002
Sekce: Průhledná bytost František Vláčil

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více