Skutečné příběhy: Mír v naší době?

True Stories: Peace in Our Time?

True Stories: Peace in Our Time?

Synopse

Jan Němec už v druhé polovině šedesátých let režíroval několik filmů pro zahraniční televizní společnosti, například pro rakouskou televizi natočil portrét zpěváka Karla Gotta pod názvem Řeknu to písní. V roce 1974 získal Němec dvouleté pracovní povolení pro natáčení v NSR. V zahraničí již zůstal a v roce 1977 se přestěhoval do USA, kde se věnoval převážně pedagogické činnosti.

Němcovu exilovou filmografii představují především snímky realizované pro televizi. Z nich upoutala pozornost adaptace románu Franze Kafky Proměna, fantaskní příběh o postupné proměně Řehoře Samsy v obrovský hmyz, nahlížený díky důslednému využití subjektivní kamery jakoby z pozice hlavního hrdiny. Režisér tak pokračoval v intencích svých představ o této adaptaci, jejíž už připravený scénář nemohl pro nejasnost autorských práv v Československu realizovat.

Zajímavou epizodou je působení Jana Němce jako poradce při natáčení adaptace románu dalšího českého exulanta Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Zároveň se uvádí, že se ve snímku objevily i jeho dokumentární záběry ze srpnových událostí v Praze 1968. Zajímavý pohled na jejich autenticitu přinesly vzpomínky kameramana filmu Svena Nykvista. Ve svých pamětech Úcta ke světlu píše: „Laboratorní úpravy, redukce barev a podobné záležitosti mě vždycky fascinovaly. Krásný příklad toho, jakých lze dosáhnout efektů, je v Nesnesitelné lehkosti bytí, v sekvenci zdánlivě autentických dokumentárních záběrů ze sovětské invaze do Prahy roku 1968. Měli jsme nějaké dokumenty natočené během okupace, byly však amatérské, většinou na osmičce, zrnité a poškrábané. Potřebovali jsme takových materiálů víc, a kromě toho jsme museli pořídit scény s herci, které by se daly použít jako prostřihy.

Český režisér Jan Němec natočil v Praze na osmičku další záběry - sami jsme tam v té době filmovat nesměli - a my jsme udělali detaily herců s nejasným pozadím. Konečný výsledek byl opravdu velmi přesvědčivý. Sekvence s ruskou invazí trvá šest minut. Ve filmu působí improvizovaně, ale ve skutečnosti je to jedna z nejpečlivěji plánovaných částí celého díla.'

Vedle experimentálního filmu The Czech Connection připomeňme z Němcovy zahraniční tvorby dokumentární snímek, realizovaný pro švédskou televizi, o svatbě tamního krále Královská svatba a portrét polského exulantského básníka a pozdějšího nositele Nobelovy ceny Czeslawa Milosze Básník si pamatuje, který vznikl v produkci americké televize.

Ve spolupráci s dokumentaristou Otto Olejárem připravil Němec v roce 1988 sugestivní film s hudbou Erica Claptona Skutečné příběhy: Mír v naší době? Jde o dokumentární koláž o politických událostech z roku 1938, kombinovanou se současnými komentáři. Snímek se soustředil na osobnost britského premiéra Nevilla Chamberlaina a jeho jednání s Adolfem Hitlerem. Připomíná postup britské vlády, tajné setkání jejího předsedy s Hitlerem na Bergofu, kde vůdce žádal připojení českého pohraničí, Chamberlain neměl námitek, ovšem upozorňoval na nutnost praktických potíží.

Ale jak ukázal následující měsíc, pro zachování evropského míru šly věci náhle hladce. Vlády Anglie a Francie vyzývají ultimativně československou vládu, aby pohraničí postoupila říši. Ta odmítá a vyhlašuje mobilizaci. Chamberlain se znovu schází sHitlerem, po setkání a výměně dopisů v Godebergu vše směřuje ke schůzce zástupců čtyř zemí. 29. září podepisují Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier v Mnichově dohodu o odstoupení pohraničních území českých zemí Německu. Československá vláda mnichovský diktát přijímá.

Snímek dále líčí sled událostí od mnichovské konference až po okupaci Československa nacistickými vojsky v březnu 1939. Archivní záběry doplňují aktuální postřehy - jedním z dotazovaných je například režisér Elmar Klos. Olejárův a Němcův dokument byl vysílán v britské televizi k padesátému výročí podepsání Mnichovské dohody.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2002
Sekce: Průhledná bytost Jan Němec

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více