Okružní silnice

Hringurinn

Ring Road

  • Fridrik Thor Fridriksson
  • Island
  • 1985, 80 min
Kamera: Fridrik Thor Fridriksson
Synopse

Fridrikssonův snímek je minimalistickým záznamem jízdy po silnici, která v kruhu obepíná celý ostrov. Ten film není nic jiného než jeden den cesty autem okolo celého Islandu se zapnutou kamerou, jízda je poté zrychlena a smáčknuta do několika desítek minut.

Režisérův hypnotický trip, na kterém se podílí i zvolená sférická hudba, začíná ráno v Reykjavíku a do rozsvíceného hlavního města se v noci opět vrací. Tím se dovršuje jeho základní napětí - a to mezi cestou a kruhem. Cestou jako výrazem směřování dopředu, intenzivním valivým symbolem pohybu lidského hledání s přímou vidinou cíle, a kruhem, definovaným jako neukončenější útvar, který vedle toho, že zastupuje uzavřenost, znázorňuje ve své stabilitě duchovní a reálné místo, v němž se nalézáme.

Podle Georgese Pouleta leží kruh v základu všech náboženství, je strukturním principem společným lidskému myšlení vůbec. Ve svých Metamorfózách kruhu, jimiž jsou míněny proměny smyslu, nazírá proměňující se způsob, kterým lidský duch postihuje vztah vnitřku a vnějšku, středu a obvodu, vědomí a časoprostoru.

Ve Fridrikssonově filmu ovšem nejde o dvojí pohyb charakterizující myšlení, tedy ze středu k obvodu a z obvodu ke středu, ani se prostě neotáčí kolem středu, kterým by mohly být všechny významové filiace vážící se k islandské historii a mytologii, ale vyvolává především vědomí pohyblivého středu - tedy že cíl, jímž by střed (cílem je i pocit nalezení středu) mohl být, se nachází v každém okamžiku cesty, že pohyb v kruhu, kontinuita imaginace, neznamená nakonec bloudění a bezvýchodnost kroužení, ale že identita středu a obvodu významově splývá v samotném pohybu, ve vnitřní hloubce cesty.

Ale to si jen modelově dešifrujeme osmdesát minut nepřerušované jízdy krajinou, geometricky rekonstruujeme sám pocit ze zužující se a rozšiřující se silnice, z míjení luk a hor, ze stínů rychle se objevujících domů a ještě rychleji se ztrácejících vesnic. Rozkládáme si jednolitý prožitek jízdy po silnici se všemi potkanými auty, těmi barevnými korálky strojového pohybu, z cesty bez lidí, z cesty v hudbě, která nás nese kolem prázdného, bílého a zeleného Islandu.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2002
Sekce: Průhledná bytost Fridrik Thor Fridriksson

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více