Sklářské blues

Steklarski blues

Glazier Blues

Kamera: Žiga Koritnik
Střih: Harry Rag, Matjaž Jankovič
Hudba: Uwe Jahnke
Synopse

Někde v mezeře mezi minulostí a budoucností pracují dělníci sklárny ve slovinském Hrastniku. Německý režisér Harry Rag natočil snímek o lidských pohybech obklopených hlukem, parou a hypnotickými rytmy nikdy se nezastavujících strojů.

Autor se věci snaží maximálně zjednodušit, rozpouští je v jejich vlastním pohybu, aby je mohl převést na základní tvary. Stroje a předměty ve sklárně se stávají materiálem mechanického baletu, který je oproti Légerovu ještě (znovu) příliš lidský, kdy profily a průměty skleněných předmětů, celá sklárna nahlížená z různých perspektiv - od úvodní pomalé (stalkerovské) jízdy dvorem továrny až ke kompozici rychlých střihů v závěru filmu - nese stopu člověka, lidské práce, nekonečnou proměnlivost a dynamiku lidského díla.

Napětí filmu tak vyplývá z kontrastu mezi supícími stroji (automatizovaná výroba, velký imaginární stroj světa) a člověkem, mezi lidmi a věcmi, jejich liniemi a tvary, přímkami a křivkami, plochami a objemy. Dělníci a dělnice v akci vkládají do mechaniky filmu lidskou vláčnost: svojí prostou přítomností jej sice vychylují ke standardům neutrálního postupu práce, ale zároveň žánrové výjevy práce a odpočinku po ní, ty krátké kuřácké pauzy, vnášejí do filmu humor, jemné splynutí vitality a ironie. Ironie je i v návratu ke stroji jako symbolu moderní doby.

Po letech je to návrat bez obdivu, po zkušenosti racionálního století trochu nahořklý, s distancí, kdy z nadšení ze symbolu osvobození člověka zbyl toliko cit pro dekorativní funkci stroje, pro sugestivní elastičnost, s jakou dokáže svojí neživou věčností naplnit prostor obrazu monotónním pohybem.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2002
Sekce: Mezi moři

GODARDOVA PAMĚŤ V JI.HLAVĚ

Autorem znělky 22. Ji.hlavy je slavný režisér Jean-Luc Godard

Více