Hynku, Egone...

Hynku, Egone...

Hynek, Egon...

Barva: Colour and B&W
Synopse

Snímek zachycuje setkání básníků na hoře Bezděz. Podzimní pouti se zúčastnil Egon Bondy a řada mladých máchovců. Film byl zvukově předznamenán rozhlasovým pásmem máchovských dokumentů a veršů, následován řečí Egona Bondyho k přítomným mladým básníkům.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2013
Sekce: Dilny - Carodej OZ

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více