Kerekes a Ostrochovský: Sametoví teroristé

Kerekes a Ostrochovský: Zamatoví teroristi

Kerekes and Ostrochovský: Velvet terrorists

Jazyk: čeština, slovenština
Synopse

Tvůrčí práci, postupy a producentská úskalí při vzniku dokumentu Sametoví teroristé představí dva ze tří tvůrců na masterclass a včetně projekce ukázek z tohoto snímku. Peter Kerekes a Ivan Ostrochovský spojují kreativitu hned ve třech složkách najednou – v pozici režisérů, autorů předlohy a zároveň producentů. Snímek Sametoví teroristé pojednává o příběhu tří mužů, kteří toužili stát se hrdiny. V 80. letech se rozhodli bojovat proti československému komunistickému režimu. Výbuchy, přestřelky i teroristický výcvik však mají společného jmenovatele – touhu po lásce.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2013
Sekce: Masterclass

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více