Zpravodajský šot 1919

Zpravodajský šot 1919

Newsreel shot 1919

Barva: Black and white
Synopse
Film jako médium nesmrtelné paměti zachycuje pro budoucí generace významné osobnosti politiky a kultury – ty, které první republika chápala jako spoluzakladatele nového samostatného státu: mimo jiné Karla Kramáře, Aloise Rašína, Františka Síse, Prokopa Drtinu a další. Animovanou mapou Evropy rovněž připomíná, které ze států Československo v roce 1919 považovalo za své přátele a které za nepřátele.

Médium filmu v roce 1919 stále ještě ohledává své společenské role a funkce – být živým portrétem a současně archivem či lépe galerií významných osobností patří tehdy k těm prvořadým.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2013
Sekce: Volby
Projekční formát: DVD

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více