V mládí, vedle osamělého moře

In Youth, Beside the Lonely Sea

In Youth, Beside the Lonely Sea

Barva: Black and white
Synopse
Dramatizace básně amerického spisovatele Thomase Aldriche zobrazuje vnitřní monolog muže, který byl v mládí obklopen múzami a dobrými vílami, avšak ve stáří, když v osamění chřadl a strádal, jej opustily. Inscenované zpodobnění úvah nad inspirací, schopností imaginace a fantazijního čtení světa umístěné mezi lyrické motivy přírody.

Film komponovaný pro tři plátna, na nichž jednotlivé obrazy na sebe někdy navazují a někdy se doplňují, byl takto vytvořen ještě před Napoleonem Abela Gance.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2013
Sekce: Fascinace: Moře

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více