Požární sport II.

Požární sport II.

Fire sport 2

Barva: Colour and B&W
Jazyk: Bez dialogu
Synopse

Původní záměr zachytit kolektivním filmem rozdílnost genderových pohledů na skutečnost soutěže v požárním sportu skončil poctou instruktážnímu filmu. Dva ekrany – pravý mužský, levý ženský. Materiál ženského i mužského původu byl důsledně promíchán a náhodně i systematicky rozdělen mezi Ježka a Daňhela. Daňhel stříhal analyticky – papírkově, Ježek strukturálně – minimalisticky.

Ve zvukové stopě dominují reminiscence na klišé instruktážního filmu – jazzrocková podmalba, rázný voice over, charakteristické ruchy mimo obraz. Hasičihasičkyhasičihasičkyhasičihasičky ad infinitum. Velmi hlasitá projekce!!!

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2013
Sekce: Fascinace: Exprmntl.cz
Projekční formát: 8 mm
Jazyk titulků: Bez titulků

GODARDOVA PAMĚŤ V JI.HLAVĚ

Autorem znělky 22. Ji.hlavy je slavný režisér Jean-Luc Godard

Více