Na barikádě

Sur la barricade

On the Barricade

Barva: Black and white
Jazyk: lang_silent
Synopse
Výchozí inspirací je básnická sbírka Victora Huga Hrozný rok a z ní příběh o nevinné oběti revoluce. Nicméně epilog hrozného příběhu o popravě loajálního mladíka si režisérka přidala z vlastní vůle. Unikátní je také evokace autenticity pařížských ulic roku 1871.

S velkou pravděpodobností jde o poslední film, který Alice Guy natočila u společnosti Gaumont. Jde o vzácný snímek, který evokuje Pařížskou komunu s jistou dávkou sympatie.
 
Ročník festivalu: 2013
Sekce: Den audiovizuálního dědictví

NÁVŠTĚVNICKÁ AKREDITACE

Akreditujte se na 22. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava!

Více