Překvapivý útok na dům za úsvitu

Surprise d'une maison au petit jour

Surprise Attack on a House at Daybreak

Barva: Black and white
Jazyk: lang_silent
Synopse

Vojáci berou ztečí dům a jeho okolí. Fiktivní výjev z prusko-francouzské války roku 1870 (tzv. rekonstruovaná aktualita) zasazený do kontextu důležité historické události. Z dnešního pohledu film inspirovaný skutečnou událostí v romantizujícím hávu.

Jde o jeden z titulů, jejichž autorství je poměrně jednoznačně prokázané. Vidíme zde snahu o zpracování obecně známé dějinné skutečnosti, která má svůj význam pro národní sebevědomí.

 
Ročník festivalu: 2013
Sekce: Den audiovizuálního dědictví

NÁVŠTĚVNICKÁ AKREDITACE

Akreditujte se na 22. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava!

Více