Americká zima

American Winter

American Winter

Kamera: Patrik Thelander, Dan Morris
Střih: Aaron Butler
Zvuk: Phil Gerke, Jim Fitzpatrick
Hudba: Jim Goodman
Barva: Colour
Jazyk: angličtina
Synopse
Obratně konstruovaná obžaloba špatné americké sociální politiky prostřednictvím příběhů osmi rodin eskaluje až ke kritice současné podoby politického zřízení. Kombinací statistických dat a osobních výpovědí vzniká rozrušivý portrét nešťastníků obraných o americký sen, jehož bezútěšnost podporuje zvolené roční období.

Lidský rozměr jde ruku v ruce s politickým; k nejpohnutějším momentům patří rozhovory s předčasně vyspělými dětmi zchudlých rodičů, jejichž osudem je opakování chyb starší generace, navíc bez naděje na vzdělání i úspěch.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2013
Sekce: USA Today

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více