Filmová esej o přehradě na Eufratu

Film-muhawalah, an sadd al-furat

Film-essay on the Euphrates Dam

  • Omar Amiralay
  • Sýrie
  • 1970, 12 min
Barva: Black and white
Jazyk: arabština
Synopse

Stavba přehrady na řece Eufrat je příkladem ekonomického rozvoje země. Kinematografem velkolepých záběrů, rytmizované montáže a estetizovaných detailů demonstruje režisér svůj obdiv k meziválečným avantgardám. Je oslavou vzniku nového, zároveň ukazuje tradiční způsob života, upozorňuje na pracovní podmínky dělníků a refrénovitým připomínáním vyprahlé země tematizuje nelehký úděl obyvatel syrského venkova.

 
Ročník festivalu: 2012
Sekce: Pocta Omar Amiralay
Projekční formát: DigiBeta PAL
Jazyk titulků: angličtina

NÁVŠTĚVNICKÁ AKREDITACE

Akreditujte se na 22. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava!

Více