Porota

Aida Vallejo

Filmová historička Aida Vallejo vyučuje na Fakultě výtvarných umění Universidad del País Vasco. Zaměřuje se na autorský dokument – v této oblasti má zkušenosti scenáristky, kritičky, výzkumnice a vyučující. Na Universidad Autónoma de Madrid absolvovala Teorii a praxi autorské dokumentárního filmu, kde se zabývala naratologií současného dokumentu, a doktorské studium Filmové historie. Sedm let se zabývala výzkumem estetiky současného dokumentárního filmu a jeho distribuce skrze mezinárodní síť filmových festivalů se zvláštním zaměřením na východní část Evropy. Publikuje na blogu researchondocumentaryfilm.blogspot.com.