Porota

François Jost

Je předním evropským expertem na problematiku televize, přičemž se zabývá především percepčními a komunikačními aspekty. Několik svých publikací věnoval otázkám filmu. Působí jako ředitel Centra mediálního výzkumu obrazu a zvuku (CEISME) University Paříž III – Nouvelle Sorbonne, kde je profesorem katedry audiovizuální komunikace; dále jako vice-president Mezinárodní asociace vizuální sémiotiky, je členem College iconique de l’Institut National de l’Audiovisuel a řady dalších organizací v oblasti audiovize. Jeho zvláštním zájmem jsou reality show, shromáždil unikátní sbírku jejich nahrávek z celého světa a vybírá z nich nejzajímavější situace, v Jihlavě bude mít na toto téma seminář.