Porota

Helena Bendová

Vystudovala filmovou vědu na Karlově Univerzitě, v letech 2001-2004 pracovala v Národním filmovém archivu, kde se redakčně podílela na vydávání časopisu Iluminace, od roku 2002 šéfredaktorka filmového dvouměsíčníku Cinepur, v rámci své výuky na FAMU (Centrum audiovizuálních studií) a na Karlově Univerzitě (na katedře filmových studií) se zabývá především dějinami francouzského filmu, diváckou recepcí, tématem těla ve filmu aj. Spolu s Davidem Čeňkem sestavila a spolupřeložila knihu Jean-Luc Godard: texty a rozhovory (2005), od roku 2006 je členkou rady Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.