Porota

Michal Bregant

Filmový historik a teoretik, někdejší šéfredaktor časopisu Iluminace a od jara 2002 děkan pražské FAMU, jehož zásluhou se celá fakulta zásadním způsobem proměnila, posunula k svobodnější struktuře výuky a posílilo se i hostování zahraničních pedagogů.