Porota

P. Adams-Sitney

Legendární historik amerického avantgardního filmu, profesor na Princeton University. Narozen v roce 1944, vystudoval Yaleskou univerzitu. V New Yorku založil Anthology Film Archives a působil jako kurátor avantgardních filmů. Na konci 60. let 20. století zavedl pojem strukturalistický film. Ve třech reedicích vyšla jeho slavná kniha Visionary Film: The American Avant-Garde 1943-2000, dále je např. autorem knihy Modernist Montage: The Obscurity of Vision in Cinema and Literature, byl editorem mnoha dalších knih a sborníků.