Porota

Galina Kopaněva

Významná filmová historička a kritička, vůdčí osobnost českých filmových klubů a vysokoškolská pedagožka. Uznávaná odbornice na dějiny středo- a východoevropské kinematografie stála u zrodu československého hnutí filmových klubů v šedesátých letech, spoluzakládala magazín Film a doba. Svými přednáškami a semináři formovala kinematografické myšlení několika generací domácích tvůrců i filmových kritiků a historiků. Svými texty a lektorskou činností se jako generační souputnice režisérů československé „nové vlny“ zásadní měrou zasloužila o divácké pochopení jejich filmů. Dodnes publikuje např. ve Filmu a době nebo v kulturním čtrnáctideníku A2. V roce 2006 se podílela na sborníku textů Věra Chytilová mezi námi (2006).