Porota

Kuba Dąbrowski

Fotograf, filmař, zvukař a blogger. Působí ve Varšavě. Vystudoval sociologii na Jagellonské univerzitě a fotografii v Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Jako fotograf a reportér spolupracuje např. s magazíny Przekrój, Zwierciadło, Viva, Machina, Exclusiv nebo Die Zeit. V Przekróji má na starosti týdenní sloupek Stopklatka, věnovaný historii fotografie. Spolupracuje i s divadlem Rozmaitości a podílí se na dokumentárních projektech Ex Oriente Lux a Małopolska, Fotografie, To niczego nie wyjaśnia; druhý jmenovaný vyústil v prestižní album fotografií. Věnuje se také přednáškové činnosti. Své fotografie vystavoval i v zahraničí, např. v Budapešti, Berlíně nebo v Tokiu.