Porota

Bill Nichols

Jeden z nejvýznamnějších teoretiků dokumentárního filmu. Profesor filmových studií na Státní univerzitě v San Francisku je autorem vlivných publikací věnovaných především dokumentární a non-fikční kinematografii. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let editoval klíčový výbor z prací soudobé filmové teorie, dvojsvazkové Movies and Methods (University of California Press, 1976–1985), které nadlouho definovaly metodologické rámce oboru. Ve své práci se soustředí na formální a reprezentační specifika dokumentu. Řada jeho odborných článků ovšem zahrnuje i témata jako kybernetika či nový íránský film. Publikoval na desítku knih, např. Newsreel: Documentary Filmmaking on the American Left (1980), Ideology and the Image: Social Representation in the Cinema and Other Media (1981) nebo Representing Reality. Issues and Concepts in Documentary (1991). Jeho Introduction to Documentary (2001) je dnes jednou z nejcitovanějších knih o dokumentu.