Porota

Lucia Nimcová

Slovenská fotografka, absolventka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, studovala i v Nizozemsku. V Amsterdamu dnes žije a pracuje. Inklinuje k dokumentárnímu stylu fotografie, ale do svých dokumentů dodatečně zasahuje – vpisováním a vkreslováním, kolorováním, modrým tónováním, doplňováním o úryvky textů apod. Za své fotografické cykly byla několikrát oceněna. Vystavovala v Amsterdamu, Budapešti, Vídni nebo v Římě. Je držitelkou Leica Oskar Barnack Award nebo ECB Photography Prize za cyklus Unofficial o životě v polistopadové Slovenské republice. Z dalších souborů lze jmenovat Slovensko 003, Ženy nebo Instant Women.