Porota

Thomas Elsaesser

Jeden z nejvýznamnějších filmových teoretiků současnosti, je řádným profesorem na Univerzitě v Amsterdamu. Přednášel na několika univerzitách v Evropě i v zámoří, mj. na Yale, UCLA nebo New York University. V letech 2002–2005 vedl rozsáhlý výzkumný záměr Cinema Europe, v jehož rámci byla publikována řada monografií o současné situaci evropské filmové produkce nebo fungování mezinárodních filmových festivalů. Je autorem, resp. editorem významných teoretických a historických knih, mj. Early Cinema: Space Frame Narrative (1990), Weimar Cinema and After (2000), European Cinema – Face to Face with Hollywood (2005) nebo Studying Contemporary American Film (2002). V roce 2008 vyšla česky jeho studie o Langově snímku Metropolis.